Juliasets.dk      en side om      ÆstetikÆstetikkens betydning i den europæiske åndstradition     essay på 50 sider

(forfattet af Gert Buschmann, men tilskrevet hovedpersonen Annie Aphel i:)


Indenfor Murene     roman på 800 sider

(forfattet af Gert Buschmann, men udgivet under pseudonymet André Nielsen)


Pythagoræernes sidste dage i Kroton     en lille bog for enhver matematikinteresseret


Computerprogrammer     fraktaler, kalligrafi, billedbehandling, JPEG, musik


Nogle arbejder af Gert Buschmann


Kritik

     Kritik af Døden

     Kritik af Integration

     Kritik af Computeren

     Kan matematikere tåle ny (ren) matematik? (kritik af matematikerne og deres blad Matilde)

     Tilbage til kulturerne (kronik i Politiken i anledning af årtusindskiftet)

     Et par noveller af Jan Sonnergaard

     Knausgård og den tavse generation


Programmering

     Musikprogram (computeren som instrument)

     Fractals (programmer til Julia- og Mandelbrot-mængder)

         Teori: Pictures of Julia and Mandelbrot sets (findes som Wikibook: Pictures of Julia and Mandelbrot sets )

     JPEG - Idea and Practice (findes som Wikibook: JPEG - Idea and Practice )

     Calligraphy (tekstprogram til håndskrift)

     ImageEdit (billedbehandling)


Matematik

     On the Zeta Function of a General Shimura Variety (afhandling)

     Gödel (en gennemgang af Gödel's berømte afhandling)

     Riemann's teori og Goldbach's formodning:

         1. del (Riemann's teori og Goldbach's formodning)

         2. del (forberedelse til udledning af formler)

         3. del (udledning af Riemann's og Sylvester's formler)

     Tomografi (röntgen-skanner-princippet - om Radon's transformation)

     Planetbevægelse (hvis solen var en dobbeltstjerne - og filosoferen over begrebet eksistens)

     Uendelighedsrækker (musik):

         Fraktale Uendelighedsrækker

         Per Nørgård's Uendelighedsrække

     Computerprogrammer til de ovennævnte artikler (både kompilerede og ukompilerede + kompiler)

     Under udarbejdelse: Irrationale tal og formale teorier IndholdsfortegnelseOpdateret juli 2016


Udarbejdet af Gert Buschmann

gertbuschmann@c.dk